Musisz przepisywać informacje z dużej liczby pism i otrzymywanych przesyłek do swojej aplikacji komorniczej

Na adres Twojej Kancelarii komorniczej codziennie nadawane są dziesiątki pism. Ty i Twoi Współpracownicy otrzymujecie wiele dokumentów, które są istotne dla prowadzonych przez Was spraw egzekucyjnych. Wszystkie informacje zawarte w każdym z otrzymywanych pism muszą zostać przez Ciebie każdorazowo odnalezione, odczytane i przepisane do systemu informatycznego Twojej Kancelarii. Przenoszenie informacji do aplikacji komorniczych jest żmudnym i pracochłonnym zadaniem, które pochłania istotne nakłady pracy wielu Pracowników Kancelarii komorniczych.

PostgreSQL

Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów umożliwia szybką i skuteczną automatyzację obsługi otrzymywanej dokumentacji

Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów umożliwia całkowitą automatyzację procesu dekretacji dokumentów. Dzięki zastosowaniu OCR (Optycznego Rozpoznawania Znaków) dekretacja pism jest prostsza niż kiedykolwiek dotąd. Od teraz informacje otrzymywane na wydrukach mogą zostać automatycznie przeniesione do systemu informatycznego Twojej Kancelarii. Dzięki automatycznie rozpoznanym informacjom, pisma zostają przypisane do historii właściwych spraw egzekucyjnych w systemie Kancelaria Komornika-VAT lub Komornik SQL-VAT. Moduł ADD umożliwia szybsze przetwarzanie większej ilości dokumentów przy jednoczesnym odciążeniu Pracowników, których uwaga może zostać skierowana na najistotniejsze czynności w większej liczbie egzekucji sądowych.

PostgreSQL PostgreSQL

Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów jest w pełni kompatybilny z Twoją aplikacją komorniczą

Moduł Automatycznej Dekretacji Dokumentów skutecznie łączy się z aplikacjami wykorzystywanymi w Kancelariach komorniczych. Rozwiązanie jest zdolne wpisywać stosowne informacje w odpowiednie pola przy sprawach zarejestrowanych w programach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT. Aby korzystać z modułu wystarczy, że podłączysz skaner do stanowiska komputerowego na którym dokonałeś jego instalacji. Moduł ADD przystosowano do współpracy ze zdecydowaną większością dostępnych na polskim rynku skanerów - każdy skaner korzystający ze sterownika TWAIN może zostać użyty do prowadzenia automatycznej dekretacji Twoich dokumentów.

Automatyzacja obsługi pism

Automatyzacja obsługi pism

Elektroniczne przetwarzanie treści zawartych na wydrukach i zapisywanie ich bezpośrednio w aplikacji komorniczej to krok w kierunku szybszej obsługi spraw i szerszej automatyzacji postępowań egzekucyjnych.

Pełna kontrola nad dekretacją

Pełna kontrola nad dekretacją

Dane spraw uzupełniane za pomocą ADD pozostają pod pełną kontrolą Pracownika Kancelarii komorniczej. To Pracownik definiuje rodzaj dokumentu, jaki zostanie zeskanowany oraz każdorazowo ocenia prawidłowość odczytu informacji i ich przypisania do sprawy. Sprawdzenie dokonywane jest zbiorczo i zajmuje niewiele czasu.

Łatwe zastosowanie

Łatwe zastosowanie

Korzystanie z modułu Automatycznej Dekretacji Dokumentów nie wymaga dodatkowych szkoleń lub doświadczenia w korzystaniu z zaawansowanych technologii przetwarzania dokumentów. Moduł płynnie współpracuje ze stosowaną w Twojej Kancelarii komorniczej wersją oprogramowania dla Komorników i może być połączony z większością stosowanych skanerów.

Wzrost skuteczności

Wzrost skuteczności

Moduł ADD pozwala na zwiększenie skuteczności obsługi korespondencji przychodzącej oraz dokumentów otrzymywanych w formie wydruku. W połączeniu z odpowiedzialnym za obsługę korespondencji wychodzącej modułem Currenda System Komunikacyjny, moduł ADD pozwala na pełną informatyzację istotnego obszaru działania Kancelarii, jaką jest obsługa pocztowa.

Moduł PostgreSQL

Moduł PostgreSQL

Moduł PostgreSQL dla Komorników to dostosowana do potrzeb Kancelarii komorniczych obsługa baz danych w korzystnej cenie.

Czytaj więcej

Moduł Płace dla Komorników

Moduł Płace

Najpopularniejszy moduł w historii aplikacji komorniczych umożliwia łatwą obsługę wynagrodzeń Pracowników Kancelarii komorniczych.

Czytaj więcej

Moduł Currenda System Komunikacyjny

Moduł CSK

Ten darmowy moduł umożliwia połączenie Twojej aplikacji komorniczej z systemami przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz komorników sądowych.

Czytaj więcej

Moduł MUSK

Moduł MUSK

Moduł, który łączy się z Monitorem Postępowania Egzekucyjnego, aby informować Wierzycieli o tym, czy możesz przyjmować sprawy spoza rewiru.

Czytaj więcej

Moduł pl.ID

Moduł pl.ID

Moduł pobierający wszystkie niezbędne informacje o dłużniku na podstawie jego numeru PESEL, który następnie wpisuje je do Twojej aplikacji komorniczej

Czytaj więcej